Home

  info

 

  Het terugwinnen van warmte uit mechanische ventilatie

 

 Het terugwinnen van warmte uit

douchewater

 

 

 

info@tennekes-installatie.nl

  warmteterugwinning uit ventilatielucht

 

 

 

 

 

Doordat nieuwbouw steeds perfecter is geworden en de isolatie normen telkens hoger zijn vastgesteld is het niet langer zo, dat onze huidige woningen voldoende worden geventileerd door kieren en spleetverliezen zoals dat vroeger het geval was.

Daardoor is tegenwoordig een goed te controleren mechanisch ventilatiesysteem nodig om voldoende "vervuilde" binnenlucht af te voeren en tegelijkertijd verse buitenlucht aan te vullen. Een gezond binnenklimaat is een vereiste als het gaat om goede gezondheid, en een lange levensduur van het gebouw.

Met een optimaal functionerend ventilatiesysteem is het mogelijk de vochthuishouding te controleren waardoor schimmelvorming geen kans krijgt het gebouw en de aanwezige goederen aan te tasten. Daarnaast heeft een mechanisch systeem als voordeel op een natuurlijke afvoer, dat er geventileerd wordt wanneer het echt nodig is en niet overdadig geventileerd wordt in situaties van b.v. sterke wind en extreme koude.
  

 

Hoe werkt het systeem ??

 

WTW systeem: In het WTW (warmteterugwinning) systeem worden de toe-en afvoerlucht door een warmteterugwinunit geleidt. De afvoerlucht geeft in de unit, via de warmtewisselaar, warmte af aan de toevoerlucht, welke op die wijze voorverwarmd de woning binnentreed. 
De warmteterugwin-units hebben een rendement van ca 95% en gelijkstroommoteren waardoor ze het medemogelijk maken om de EPN norm te behalen.
Nadeel: Hogere aanschafkosten ivm een dubbel leidingsysteem (afzuig en toevoer) meer arbeid en meer leidingwerk en hoger aanschafprijs van de ventilatie-unit. 

Voordelen: Energie/kosten besparing, behalen van EPN norm en de luchttoevoer en afvoer zijn altijd in balans (balansventilatie). 

 

 

 

Warmteterugwinnig uit Douche-water

 

Met douchewater warmteterugwinning wordt het drinkwater dat naar de douche gaat voorverwarmd door het afvoerwater van de douche. Het opgewarmde drinkwater kan direct naar de douchemengkraan en/of de warmtapwaterbereider gevoerd worden. De warmtapwaterbereider hoeft minder warmte toe te voegen aan het reeds opgewarmde water.

 

 

 

 

De afvoercapaciteit van een huishoudelijke DWTW is gebaseerd op de richtlijnen in NTR 3216 en bedraagt ongeveer 1 liter per seconde. Het rendement van de warmtewisselaar bedraagt 40 60 procent.

 

Voor een huishouden met vier personen is de energiebesparing circa 168 m aardgas of  96,00 per jaar, vergelijkbaar met de besparing door een zonneboiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stork-airWHR90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Tennekes Installatie Techniek B.V Ondernemersstraat 15  8271 RS  Ijsselmuiden  Tel :  038-3328785  Fax : 038-3310805
Copyright 2013  

Warmteterugwinning uit mechanische ventilatie en Douche-water.

 

Tennekes Installatie Techniek B.V Ondernemersstraat 15  8271 RS  Ijsselmuiden  Tel :  038-3328785  Fax : 038-3310805